รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 23 ม.ค. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 11:00
อนุมัติ

20/01/2566 เวลา 13:45:47

เลขที่ใบจอง 20/1/66 วันที่เวลา 20 มกราคม 2566 เวลา 13:45
วาระการประชุม โรงเรียน พ่อแม่ หญิงตั้งครรภ์
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 15
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ นางเบญจมาศ แกวเกตุ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ