รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

24/01/2566 เวลา 11:11:56

เลขที่ใบจอง 24/1/66 วันที่เวลา 24 มกราคม 2566 เวลา 11:11
วาระการประชุม ประชุม ผ่านระบบ ZOOM
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 1
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม ระบบ ZOOM
ไฟล์ประกอบ