รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

24/01/2566 เวลา 11:15:11

เลขที่ใบจอง 24.1/1/66 วันที่เวลา 24 มกราคม 2566 เวลา 11:15
วาระการประชุม ประชุม CUP
ประธานการประชุม สำนักเลขาฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ