รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 07 ก.พ. 66 เวลา 15:00
อนุมัติ

30/01/2566 เวลา 13:23:02

เลขที่ใบจอง 30.2/1/66 วันที่เวลา 30 มกราคม 2566 เวลา 13:23
วาระการประชุม บายศรีสู่ขัวญ
ประธานการประชุม คกก.HRD.
จำนวนผู้เข้าประชุม 50
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ คุณ อมลวรรณ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • ถ่ายวีดีโอ  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ