รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 66 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

10/11/2566 เวลา 13:29:20

เลขที่ใบจอง REV66110010 วันที่เวลา 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:29
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคากีทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ดำเนินงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบ
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 4
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ