รายละเอียดการจอง

ห้องนักศึกษา

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

20/06/2565 เวลา 09:03:18

เลขที่ใบจอง 20.1/6/65 วันที่เวลา 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:03
วาระการประชุม ใช้สำหรับนักศึกษาแพทย์
ประธานการประชุม ธุรการ
จำนวนผู้เข้าประชุม 6
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ