รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

02/08/2565 เวลา 11:28:55

เลขที่ใบจอง 22.5/8/65 วันที่เวลา 02 สิงหาคม 2565 เวลา 11:28
วาระการประชุม CPR
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 70
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ สุนันทา จันทร์สิงห์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ