รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง มรกต
จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง - ห้องประชุมขนาดใหญ่ จัดโต๊ะและเก้าอี้ประชุมได้หลากหลายแบบ
- มีจอสำหรับฉายภาพจาก Projector ขนาดใหญ่ 300 นิ้ว
- ไม่มีไมค์ประชุม, มีไมค์ลอย
- ผู้จองควรระบุรูปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้ชัดเจน
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 200

ภาพประกอบ