ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันปีใหม่
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
มีรายการจอง
 
15
16
วันครู
17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ14/01/2565 เวลา 12:19:15
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพงศ์ เครือเทศ   สำหรับแผนก งานคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ประชุม Zoom ฝ่ายงานเภสัชฯ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ14/01/2565 เวลา 15:31:36
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม โครงการป้องกันทุจริต
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ17/01/2565 เวลา 15:36:17
วันที่ใช้ห้อง 18 ม.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ จีรณา ส่งศรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ระบบZOOM เรื่อง มารดาและทารก
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ14/01/2565 เวลา 15:37:08
วันที่ใช้ห้อง 19 ม.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ม.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุม คกก. cup ตะพานหิน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ14/01/2565 เวลา 15:34:18
วันที่ใช้ห้อง 21 ม.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ม.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม รับนิเทศจาก สสจ.
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ17/01/2565 เวลา 15:32:03
วันที่ใช้ห้อง 22 ม.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   22 ม.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พัชราพร พิจิตรศิริ   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมฟื้นฟู"นวดไทย"เครื่อยข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ