ปฏิทินการใช้ห้อง

กุมภาพันธ์ 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
5 6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9 10 11
12 13
มีรายการจอง
 
14
วันแห่งความรัก
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพทาย

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 11:12:12
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เชาว์ลิต   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมZOOM งานผู้สูงอายุ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 11:25:03
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญา ป๊อปหลง   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมซักซ้อม/วางแผนกิจกรรมใน ศฑด. อ.ตะพานหิน
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 11:21:16
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ENV
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 13:14:50
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ก.พ. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ ติณะคัด   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ปฐมนิเทศรับน้องใหม่
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 13:19:11
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ ติณะคัด   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม รับประทานอาหารรว่มกันฉันท์พี่น้อง
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 13:23:02
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ อมลวรรณ    สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม บายศรีสู่ขัวญ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 11:17:25
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม แจ้งแผนส่งเสริมมาตรฐานบริการสุขภาพ และ ขอเชิญเข้ารับการประชุมชี้แจ้ง ส่งเสริม มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ