ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
มีรายการจอง
 
2 3 4 5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7 8 9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17
มีรายการจอง
 
18 19 20
21 22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27
28 29
มีรายการจอง
 
30        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มรกต

อนุมัติ08/03/2567 เวลา 13:40:30
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ04/04/2567 เวลา 14:27:41
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ บุณยทรรศน์ เหล่าเขตกิจ   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุม HRD.
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ11/04/2567 เวลา 14:51:33
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ ปริสนา รัตนปัญญากร   สำหรับแผนก งานผ่าตัด
วาระการประชุม cop IV. care
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ11/04/2567 เวลา 15:01:41
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม แผนเงินบำรุง
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ11/04/2567 เวลา 15:05:35
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ปริสนา รัตนปัญญากร   สำหรับแผนก งานผ่าตัด
วาระการประชุม cop IV
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ11/04/2567 เวลา 14:46:48
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ถัง อ๊อกซิเจน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 13:53:36
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรราษ์    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมเบาหวาน ระยะสงบ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 13:59:18
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเลิศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตะพานหิน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 14:06:35
วันที่ใช้ห้อง 24 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุุณ จีรณา    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมเชิงปกิบัติการกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา เรื่อง พลังกลุ่มและความสุข
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ11/04/2567 เวลา 14:59:37
วันที่ใช้ห้อง 24 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ