ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
4 5
วันพ่อ
6
มีรายการจอง
 
7 8 9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
วันสิ้นปี

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ01/12/2565 เวลา 11:24:49
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม เตรียมแผนอัคคีภัย
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/12/2565 เวลา 11:14:31
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ เฉลิมเกิยรติ   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม คกก.PCT
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/12/2565 เวลา 11:22:27
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ปรึกษางาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/12/2565 เวลา 11:20:41
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ พิมพพิศา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุม PCT Ped
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ