สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติ1.3/12/6501 ธ.ค. 65 (13:00)
01 ธ.ค. 65 (17:00)
เพชรงาม
เตรียมแผนอัคคีภัย
แสดง
อนุมัติ1/12/6501 ธ.ค. 65 (14:00)
01 ธ.ค. 65 (17:00)
มุกมณี
ประชุม คกก.PCT
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ