สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6706001618 มิ.ย. 67 (13:00)
18 มิ.ย. 67 (16:30)
เพชรงาม
ประชุมติดตามงานโครงการหมอพบประชาชน
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ