ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5
วันพ่อ
6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21 22 23
24 25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 14:47:25
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม การประชาสัมพันธ์ เรื่องการกู้เงิน การทำบัตร เอทีเอ็ม
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ06/12/2566 เวลา 16:18:10
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 15:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ศศิธร เกิดทวีสุข   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน กลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ07/12/2566 เวลา 11:34:27
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ บุญญารัตน์ พันธุ์อุ่น   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม วันต่อต้านคอรับชั้นสากล((ZOOM)
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ24/11/2566 เวลา 11:31:31
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมวิธ๊การคัดกรองไวรัส บี. ซี.
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 15:00:43
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วิลาวัลย์ กลัดแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมทีม Stroke
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 14:37:20
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ แผนชู   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฎิบัตฺิการ การสรุป และ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ ปี 2566-2567
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 14:43:44
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ แผนชู   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฎิบัตฺิการ การสรุป และ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ ปี 2566-2568
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ24/11/2566 เวลา 11:20:56
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 66 เวลา 15:30   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ06/12/2566 เวลา 16:21:59
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรรณวรท ขระเขื่อน   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม การใช้ยาผู็ป่วยประคับประคอง และการใช้ Syring driver
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ