ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
มีรายการจอง
 
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16 17
18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21 22 23 24
25 26
วันสุนทรภู่
มีรายการจอง
 
27 28 29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มรกต

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 09:33:33
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายของวัยเรียน
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 09:30:19
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุมจริยธรรมออนไลน์
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 09:35:49
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม อบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 2
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 09:25:23
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   19 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประเมินคุณภาพการพยาบาล
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 09:27:34
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 66 เวลา 15:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ