แก้ไขครั้งที่ 1
FUNCTION NO

60010001

DATE OF ISSUE

20/01/2560

ORGANIZER

งานคอมพิวเตอร์

BOOKED BY

COMPANY

รพร.ตะพานหิน

TEL.

DAY

    DATE      TIME  

ROOM

อื่นๆ(นอกสถานที่)

GURANTEED
ACOOUNT TO
ADDRESS
PRICE
COMMENT
TIME TABLE
ACCOUNTS

รวมค่าใช้จ่าย 0 บาท
FOOD ARRANGEMENTS
SPECIAL FOOD ARRANGEMENTS
BEVERAGE ARRANGEMENTS
ROOM SETUP
FLORIST
ARTIST
AV/LIGHTING
P.R.
ผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง
ผู้ออกใบฟังก์ชัน ตำแหน่ง

รายการอาหาร

ข้าวกลางวัน

ข้าวกลางวัน

ขนมเบรค

ขนมเบรค