รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ถึงวันที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

08/09/2565 เวลา 10:55:37

เลขที่ใบจอง 8.3/9/65 วันที่เวลา 08 กันยายน 2565 เวลา 10:55
วาระการประชุม งานมุทิตาจิต
ประธานการประชุม ธุรการ
จำนวนผู้เข้าประชุม 150
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ ติณะคัด โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ