รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 16 ก.ย. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

12/09/2565 เวลา 16:06:18

เลขที่ใบจอง 12.1/9/65 วันที่เวลา 12 กันยายน 2565 เวลา 16:06
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ ZOOM Palliative Care
ประธานการประชุม กลุ่่มการ(ตึก 1)
จำนวนผู้เข้าประชุม 2
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ พรรณวรท ขระเขื่อน โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ