รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ย. 65 เวลา 10:00
ถึงวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

12/09/2565 เวลา 16:08:52

เลขที่ใบจอง 12.2/9/65 วันที่เวลา 12 กันยายน 2565 เวลา 16:08
วาระการประชุม ประชุม MCH Bood
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 19
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญา ป๊อกหลง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ