รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 17 พ.ย. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

11/11/2565 เวลา 15:26:49

เลขที่ใบจอง 11.1/11/65 วันที่เวลา 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:26
วาระการประชุม จัดอบรม Work Shop NCPR โดยทีมกุมารแพทย์
ประธานการประชุม สูติกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานสูติกรรม
ผู้ขอใช้ คุณ จีรณา ส่งศรี โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ