รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ย. 65 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 15 พ.ย. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

11/11/2565 เวลา 15:31:12

เลขที่ใบจอง 11.2/11/65 วันที่เวลา 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:31
วาระการประชุม ประชุม คกก.ENV
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ