รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 65 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 14 พ.ย. 65 เวลา 17:00
อนุมัติ

11/11/2565 เวลา 15:33:49

เลขที่ใบจอง 11.3/11/65 วันที่เวลา 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:33
วาระการประชุม ทำแผน
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ