รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 07 ก.พ. 66 เวลา 12:00
อนุมัติ

30/01/2566 เวลา 13:14:50

เลขที่ใบจอง 30/1/66 วันที่เวลา 30 มกราคม 2566 เวลา 13:14
วาระการประชุม ปฐมนิเทศรับน้องใหม่
ประธานการประชุม คกก. HRD.
จำนวนผู้เข้าประชุม 50
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ ติณะคัด โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ