รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

01/02/2566 เวลา 11:17:25

เลขที่ใบจอง 1.2/2/66 วันที่เวลา 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:17
วาระการประชุม แจ้งแผนส่งเสริมมาตรฐานบริการสุขภาพ และ ขอเชิญเข้ารับการประชุมชี้แจ้ง ส่งเสริม มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 12
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ