รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 02 ก.พ. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

01/02/2566 เวลา 11:21:16

เลขที่ใบจอง 1.3/2/66 วันที่เวลา 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:21
วาระการประชุม ENV
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 22
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ