รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 23 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ถึงวันที่ 23 มี.ค. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

17/03/2566 เวลา 14:46:31

เลขที่ใบจอง REV66030009 วันที่เวลา 17 มีนาคม 2566 เวลา 14:46
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ 100%
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 90
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ วันดี เชียงพงค์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ