รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

26/05/2566 เวลา 09:25:23

เลขที่ใบจอง REV66050015 วันที่เวลา 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:25
วาระการประชุม ประเมินคุณภาพการพยาบาล
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ