รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 02 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

26/05/2566 เวลา 09:33:33

เลขที่ใบจอง REV66050018 วันที่เวลา 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:33
วาระการประชุม ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายของวัยเรียน
ประธานการประชุม งานให้คำปรึกษา
จำนวนผู้เข้าประชุม 60
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [2 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ