รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 15:00
อนุมัติ

04/09/2566 เวลา 16:08:17

เลขที่ใบจอง REV66090002 วันที่เวลา 04 กันยายน 2566 เวลา 16:08
วาระการประชุม การใช้เครื่องตรวจตา (OPD เก่า)
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ