รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 66 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

01/11/2566 เวลา 10:42:13

เลขที่ใบจอง REV66110002 วันที่เวลา 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:42
วาระการประชุม สารเคมี และ วัตถุอันตรายในโรงพยาบาล
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 0
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ