รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ย. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

10/11/2566 เวลา 13:17:30

เลขที่ใบจอง REV66110007 วันที่เวลา 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:17
วาระการประชุม ประชุม Zoom THIP ปีงบ 2567
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 4
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ แผนชู โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ