รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 10:00
อนุมัติ

17/11/2566 เวลา 09:01:26

เลขที่ใบจอง REV66110014 วันที่เวลา 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:01
วาระการประชุม รับนิเทศอาจารย์ มหาวิทยาลัยพเยา
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 12
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ