รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ย. 66 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

20/11/2566 เวลา 10:18:45

เลขที่ใบจอง REV66110015 วันที่เวลา 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:18
วาระการประชุม ททดสอบระบบ Telemed
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 25
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ