รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 67 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 16:30
อนุมัติ

29/04/2567 เวลา 15:06:14

เลขที่ใบจอง REV67040018 วันที่เวลา 29 เมษายน 2567 เวลา 15:06
วาระการประชุม ประชุม Risk
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ แผนชู โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ