รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 20 พ.ค. 67 เวลา 17:00
อนุมัติ

13/05/2567 เวลา 14:40:21

เลขที่ใบจอง REV67050001 วันที่เวลา 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:40
วาระการประชุม อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตะพานหิน
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 120
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ สุลิตา ดีไทย โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ