รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 67 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 12:00
อนุมัติ

13/05/2567 เวลา 14:42:29

เลขที่ใบจอง REV67050002 วันที่เวลา 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:42
วาระการประชุม โรงเรียนพ่อ แม่คลีนิทเด็กดี
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 15
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ บุญญิสา สามแสน โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ