รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 67 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
อนุมัติ

24/05/2567 เวลา 08:34:04

เลขที่ใบจอง REV67050016 วันที่เวลา 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:34
วาระการประชุม อบรม CG อสม.ครูศึกษาพิเศษ เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเด็กพิการ
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 35
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ เชาว์ลิต พุ่มบุญนาก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ