รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 67 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 19 ส.ค. 67 เวลา 13:00
อนุมัติ

28/05/2567 เวลา 16:31:12

เลขที่ใบจอง REV67050028 วันที่เวลา 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:31
วาระการประชุม DM.Remission
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรราษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ