รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 02 ก.ค. 67 เวลา 16:00
อนุมัติ

11/06/2567 เวลา 14:54:37

เลขที่ใบจอง REV67060007 วันที่เวลา 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14:54
วาระการประชุม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.กลุ่มการพยาบาล ปี 2567
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 70
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ ภัทรฐิตา บุญธรรมมา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ