รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 67 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 67 เวลา 16:30
อนุมัติ

17/06/2567 เวลา 10:44:47

เลขที่ใบจอง REV67060016 วันที่เวลา 17 มิถุนายน 2567 เวลา 10:44
วาระการประชุม ประชุมติดตามงานโครงการหมอพบประชาชน
ประธานการประชุม บริหารงานทั่วไป
จำนวนผู้เข้าประชุม 45
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ