รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 67 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 09 ก.ย. 67 เวลา 16:30
อนุมัติ

18/06/2567 เวลา 11:40:47

เลขที่ใบจอง REV67060020 วันที่เวลา 18 มิถุนายน 2567 เวลา 11:40
วาระการประชุม ออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จระยุพราช ปี 2567
ประธานการประชุม บริหารงานทั่วไป
จำนวนผู้เข้าประชุม 300
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
ผู้ขอใช้ คุณ ชญาภา โง่นใจรัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ