รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 67 เวลา 15:30
ถึงวันที่ 30 ก.ค. 67 เวลา 16:30
อนุมัติ

03/07/2567 เวลา 15:08:39

เลขที่ใบจอง REV67070006 วันที่เวลา 03 กรกฏาคม 2567 เวลา 15:08
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 17
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ ทพญ.ปนัดดา บุญวัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ