รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 67 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 02 ส.ค. 67 เวลา 16:30
อนุมัติ

10/07/2567 เวลา 11:49:57

เลขที่ใบจอง REV67070025 วันที่เวลา 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:49
วาระการประชุม โครงการบริบาลฟื้นสภา IME CG
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล (ตึก 2)
จำนวนผู้เข้าประชุม 140
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ หทัยรัตน์ เทพมาศ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ