รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 64 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
อนุมัติ

25/06/2564 เวลา 15:02:04

เลขที่ใบจอง 2/6/64 วันที่เวลา 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:02
วาระการประชุม สอนการใช้เครื่อง Hight Fiow เครื่องใหม่
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ เจตนา กลิ่นแก้ว โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ