รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 65 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

20/06/2565 เวลา 09:00:06

เลขที่ใบจอง 20/6/65 วันที่เวลา 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00
วาระการประชุม ปฐมนิเทศกลุ่มการพยาบาล
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 11
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันะ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ