รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

20/06/2565 เวลา 14:54:50

เลขที่ใบจอง 20.6/6/65 วันที่เวลา 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14:54
วาระการประชุม ประชุมเขต 3 การเปลี่ยนผ่านองค์การพยาบาลในยุคดิจิทัล (zoom)
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 6
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ วิลาวัลย์ กลัดแก้ว โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ