รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

02/08/2565 เวลา 11:22:16

เลขที่ใบจอง 2.2/8/65 วันที่เวลา 02 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22
วาระการประชุม อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 120
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ สุนันทา จันทร์สิงห์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ