รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 16 ก.ย. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

02/08/2565 เวลา 11:33:55

เลขที่ใบจอง 2.6/8/65 วันที่เวลา 02 สิงหาคม 2565 เวลา 11:33
วาระการประชุม สหกรณสัญจร
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 300
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ ณัฐสินี ภคทิพากร โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม จังหวัดจัดเบรคมาเอง
ไฟล์ประกอบ