รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 16:25
อนุมัติ

09/08/2565 เวลา 16:11:50

เลขที่ใบจอง 8.3/8/65 วันที่เวลา 09 สิงหาคม 2565 เวลา 16:11
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ แกนนำ อสม.โรค NCD
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 109
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ ยุพดี โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ