รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง เพชรงาม
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอก
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง - มีจอสำหรับฉายภาพจาก Projector ขนาดใหญ่ 300 นิ้ว
- มีไมค์สำหรับประชุม
- โต๊ะประชุม
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 300

ภาพประกอบ