รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง บุษราคัม
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง - จอฉายภาพขนาดใหญ่ 300 นิ้ว
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 245

ภาพประกอบ