รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ไพลิน
จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง - ไม่มีไมค์ประชุม
- ไม่มีเครื่องขยายเสียง
- มีจอสำหรับฉายภาพ Projector
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 201

ภาพประกอบ