รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องนักศึกษา
จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 202

ภาพประกอบ