รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง เพทาย
จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอก
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ห้องประชุมฝ่ายเวชกรรม
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 300

ภาพประกอบ